CIJENE

 

  • Dnevna cijena smještaja je od 125 do 170 kuna po korisniku
  • Za više informacija obratite Nam se na broj telefona koji se nalazi u kontaktima